Zvládne Slovensko inovácie automobilov? Správy RTVS

V roku 2025 by malo byť 15 % všetkých vozidiel registrovaných v Európe elektrických alebo nízkoemisných. V roku 2030 by to malo byť až 30 %.

„Keď nebudeme schopní dodávať kvalifikovanú pracovnú silu pre tieto nové trendy, tak môžeme veľmi zle dopadnúť. Kapitál ide tam, kde dokáže profitovať. Ak kapitál zistí, že sú miesta, priestory, kde dokáže efektívnejšie fungovať, tento kapitál môže sa zdvihnúť a odísť,“ povedal pre RTVS generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula.

Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz dodal, že segment automobilového priemyslu na Slovensku volá najmä po stabilite a predvídateľnosti podnikateľského prostredia. „Výrobné cykly automobilov sú sedemročné. Čiže presahujú dokonca aj politické cykly vlády, ktorú máme,“ uviedol v reportáží Správ RTVS.

Link na reportáž z archívu RTVS: 

Zdroj foto: Správy RTVS