Ochrana duševného vlastníctva

Zväz strojárskeho priemyslu SR organizuje v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a projektom OpenMaker sériu informačných seminárov k problematike systému duševného vlastníctva a prediagnostiky v praxi podnikov. Semináre sú určené členom zväzu a Asociácie priemyselných zväzov.  Po pozitívnej odozve zo seminárov v Trenčíne a Bratislave pripravujú strojári na koniec apríla seminár aj v Žiline.

Viac informácií nájdete na http://www.zspsr.sk/