Zmeny v stravnom od 1. 5. 2022

Zmeny v sadzbách stravného ovplyvnia nielen výšku náhrad poskytovaných zamestnancom za tuzemské pracovné cesty, ale aj na výšku príspevkov, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom na stravovanie. V našom prehľade sa dozviete, aké zmeny v ich výške nás čakajú už od mája 2022.