Získajte zdroje na odborné školenia

Najnovšia výzva z operačného programu Ľudské zdroje vám umožní získať nenávratný finančný príspevok na nové zručnosti spojené s digitalizáciou, automatizáciou, robotizáciou, či využívaním IT.

Je to dobrá správa najmä pre zamestnávateľské zväzy i zamestnávateľov. Tí teraz môžu výhodnejšie investovať do vnútropodnikovej prípravy a odborného vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný prostriedok môžu zväzy, ale aj samotné firmy. Cieľovou skupinou sú zamestnanci vo firmách. Minimálne financovanie na projekt je 25 000 eur.

Pripravili sme pre vás prehľadný rozbor výzvy. Nájdete ho TU.