Zavádzanie GDPR v praxi

Zväz elektrotechnického priemyslu SR zorganizoval pre svojich členov prvé best practice sharing stretnutie. Účastníci diskutovali na tému Implementácia európskeho nariadenia GDPR vo firemnom prostredí.

Na podujatie prišlo približne 50 účastníkov. Program bol zameraný na implementáciu nariadenia podľa právnych odporúčaní, reálne skúsenosti firiem pri zavádzaní GDPR na príklade spoločnosti Osram, a. s. a možnosti ako chrániť dáta z pohľadu IT.

 

ZEP SR plánuje podobné stretnutia členov orientované na výmenu informácií a praktických skúseností organizovať pravidelne.