Zamestnávateľské zväzy žiadajú vládu o jasnú stratégiu pre návrat k normálnemu životu

Zamestnávatelia združení v APZ, AZZZ SR a RÚZ vyzývajú vládu SR, aby do boja s koronakrízou vniesla koncepčnosť a strategický prístup. Nepredvídateľnosť prijímaných opatrení,  absencia odbornej diskusie či akejkoľvek jasnej a čitateľnej stratégie ešte viac umocňujú beztak negatívne dopady pandémie na podnikateľské prostredie i  spoločnosť ako celok. Strategickým cieľom pritom nemôže byť nič menšie, ako jasný a aj časovo definovaný plán konkrétnych krokov, ktoré povedú k návratu k životu pred pandémiou vo všetkých oblastiach spoločnosti. Aktuálna potreba realizovať rýchle a efektívne operatívne kroky v boji proti koronavírusu za žiadnych okolností neospravedlňuje absenciu takéhoto plánu.

Zamestnávatelia združení v Asociácii priemyselných zväzov (APZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sú znepokojení pretrvávajúcou nekoncepčnosťou riadenia protipandemických opatrení. Firmám i obyvateľstvu dlhodobo chýba cestovná mapa, ktorá by umožňovala predvídať jednotlivé kroky vlády či hygienikov. Za takýto materiál nemožno považovať ani tzv. COVID automat, ktorý je v lepšom prípade len súborom operatívnych krokov, ktoré sa majú uskutočniť v najbližšom období, no nijako neodpovedá na otázku, ako a kedy sa vrátime späť k životu spred pandémie. Mnohé opatrenia sú prijímané chaoticky a často oznamované či menené na poslednú chvíľu. Firmám to spôsobuje nemalé problémy a sťažuje akékoľvek i krátkodobé plánovanie.

V rozhodovaní chýba širšia odbornosť. Hoci drvivá väčšina prijatých opatrení má zásadné dopady na podnikateľské prostredie, tie sú naďalej prijímané bez náležitej diskusie s odborníkmi z praxe. Odborníkmi totiž zďaleka nie sú len epidemiológovia a iní medicínski špecialisti, ale aj prírodovedci, matematici, sociológovia či ekonómovia. Vynechávanie zástupcov firiem z diskusií o kľúčových riešeniach tak často ústi do krokov, ktoré sú v praktickom živote nerealizovateľné. Boli to napríklad úvahy o zavretí všetkých podnikov pri sprísňovaní lockdownu, či avizované testovanie vo firmách nad 500 ľudí na konci minulého roka.

Chýba strategický plán. Už niekoľko mesiacov je zo strany európskych inštitúcií, odborníkov i samotných politikov komunikované, že riešením pre návrat k normálnemu životu je vakcinácia. Firmy i široká verejnosť však namiesto časového harmonogramu vakcinácie s definovanými míľnikmi čelia informáciám o ďalšom možnom predlžovaní či sprísňovaní lockdownu. Preto je na mieste otázka, ako je  pripravený logistický plán objednávania, dodávok a aplikácie vakcín? Existuje vôbec? Za plán totiž nie je možné označiť len súbor krokov a opatrení, z ktorých nie je jasné, aké zdroje je potrebné použiť na dosiahnutie cieľa. Každý výrobný podnik je schopný svojim zákazníkom garantovať časy dodávok a množstvá dodávaného tovaru, nie je tomu inak ani v prípade vakcín. Musíme žiaľ konštatovať, že ani po minulotýždňovej sérii rokovaní vlády nevidíme ani zárodky takéhoto plánu. Viditeľným výsledkom je len práve prebiehajúci celoplošný skríning.

Osobitným problémom je školstvo a predlžovanie distančného vzdelávania. Ak sa situácia nezmení, v budúcnosti budeme čeliť obrovskému prepadu vzdelanostnej úrovne žiakov a študentov. Dištančné štúdium v dnešnej forme nie je dostatočnou náhradou prezenčného štúdia. Pozornosť médií aj ministerstva školstva sa sústreďuje najmä na základné školy. V rámci odborného vzdelávania a prípravy však nie je možné získať praktické zručnosti na diaľku. Z pohľadu zamestnávateľských organizácií je preto situácia v strednom, ale aj vysokom školstve alarmujúca. Študenti, ktorí v školskom roku 2019/2020 nastúpili na 3-ročné štúdium bez maturity, majú dnes 40 % svojho štúdia za sebou. Na diaľku a bez možnosti absolvovať prax v rámci svojho odborného výcviku. Zamestnávateľské organizácie vítajú aktivitu verejnej ochrankyne práv a plne sa stotožňujú s jej názorom, že obmedzenie ústavného práva na vzdelanie neprechádza testom proporcionality a primeranosti, a to ani v období pandémie. Prezentovaný COVID automat je v oblasti školstva málo ambiciózny a nezohľadňuje kritickú situáciu v oblasti vzdelávania a kvality života detí a mládeže.

Zamestnávatelia preto vyzývajú vládu, aby do manažmentu protipandemických opatrení čo najskôr vniesla koncepčnosť, širšiu odbornosť či predvídateľnosť  a následne verejnosti predstavila  zrozumiteľnú stratégiu prechodu k normálnemu životu vrátane časového plánu.

Politické hádky o nepodstatných témach namiesto riešenia kľúčovej otázky, ako vyviesť našu krajinu z krízy, naďalej dramaticky zhoršujú situáciu. Zamestnávatelia vítajú iniciatívu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka na zintenzívnenie komunikácie medzi zamestnávateľmi a vládou. Veríme, že sa k nej proaktívne pripojí čo najviac ministrov. Zároveň vyjadrujeme poľutovanie nad postojom Konfederácie odborových zväzov SR, ktorá sa odmieta k týmto diskusiám pripojiť, čím bráni ich návratu na plnohodnotnú tripartitnú úroveň.