Zamestnávatelia zapojení do systému duálneho vzdelávania môžu pre žiakov zorganizovať Letnú školu