Zamestnávatelia v priemysle vítajú zákon o celoživotnom vzdelávaní

Zamestnávatelia v priemysle vítajú pripravovaný zákon z dielne ministerstva školstva.

Postupné zavedenie uznávania skúseností a výsledkov predchádzajúceho učenia umožní získanie kvalifikácie, ktorá je požadovaná trhom práce i bez návratu do školského prostredia, ako aj opätovné začlenenie jednotlivcov, ktorí príliš skoro vypadli zo vzdelávacieho systému.

Celoživotné vzdelávanie je dôležitým faktorom úspešnosti človeka, ktorá sa zvyšuje aj budovaním kompetencií po ukončení formálneho vzdelávania, nakoľko veľká časť učenia sa deje práve mimo školského prostredia.

V prípade, že človek nadobudne vedomosti a zručnosti v rámci informálneho vzdelávania (mimo školy) napríklad počas dlhoročnej praxe v zamestnaní, dnes nemáme na Slovensku spôsob, ako mu takúto kvalifikáciu oficiálne uznať.

Zákon môže byť priniesť absolventom vysokých škôl skorší a intenzívnejší styk s praxou. Študent môže po ukončení bakalára pracovať a nadobudnuté zručnosti a vedomosti u zamestnávateľa mu môžu byť uznané ako ďalšia kvalifikácia i bez toho, aby strávil ďalšie dva roky v škole.

V krajinách OECD pokračuje na magisterskom stupni okolo 37 % vysokoškolákov, u nás je to takmer 82 %.