Zamestnávatelia apelujú na poslancov, aby schválili predložený návrh novely zákona o službách zamestnanosti

Asociácia priemyselných zväzov ako sociálny partner na strane zamestnávateľov apeluje na poslancov NR SR, aby schválili predložený návrh novely zákona o službách zamestnanosti.

Asociácia sa dnes pridala k spoločnému vyhláseniu zamestnávateľov, ktorým verejne podporila opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility.

“Zamestnávatelia upozorňujú, že ak sa nevyužije príležitosť schváliť návrh zákona o službách
zamestnanosti v skrátenom legislatívnom konaní na práve prebiehajúcej schôdzi NR SR, je samotná
realizácia Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR ohrozená už v samotnom počiatku. Týmto aktom
bude zmarené úsilie zamestnávateľov, ktorí iniciovali prípravu tejto stratégie i samotného MPSVR SR
a ostatných zainteresovaných rezortov a zásadným spôsobom budú poškodené národohospodárske
záujmy a ekonomická stabilita Slovenska,” uvádzajú zamestnávatelia vo vyhlásení.

Dnešná spoločná tlačová konferencia zamestnávateľov.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je jedným z najväčších problémov zamestnávateľov, aj tých v priemysle. Z nedávnych prieskumov vyplynulo, že pre tento problém musí odmietať nové zákazky takmer 38 % firiem.

APZ sa nestotožňuje s obavami, že cudzí štátni príslušníci berú prácu Slovákom. Je mnoho pozícií, ktoré sa občanmi Slovenskej republiky nedarí dlhodobo obsadiť. Zároveň je podiel pracujúcich cudzincov na Slovensku len 0,3 %. Pre porovnanie, v Českej republike je to 2,5 % a priemer v Európskej únii je 7,9 %.

Na Slovensku pracuje celkovo 60 136 cudzích štátnych príslušníkov, pričom iba 12 617 zamestnancov sú štátni príslušníci z tretích krajín (mimo Európskej únie).