Vzdelávanie

Pracovné skupiny komisie sa zameriavajú na oblasť vzdelávania na úrovni základných škôl, stredných odborných škôl, vysokých škôl, celoživotného vzdelávania a rekvalifikácií.

Dôraz pritom kladú najmä na riešenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v priemysle pre potreby súčasnosti aj budúcnosti v súvislosti s digitalizáciou priemyslu.