Vzdelávanie a uznávanie dokladov ľudí z Ukrajiny

Rezort školstva sa snaží pomáhať školám a tiež budúcim žiakom z radov ukrajinských utečencov, aby čo najlepšie zvládli aktuálnu vypätú situáciu. Pre otázky zo škôl týkajúce sa zaraďovania žiakov z Ukrajiny, či k podpore týchto žiakov vytvorilo emailovú adresu: ukrajina@minedu.sk

 

Užitočné informácie pre rodičov

https://www.minedu.sk/30206-sk/uzitocne-informacie-pre-rodicov/

https://www.minedu.sk/30245-sk/informaciya/

 

Užitočné informácie o vzdelávaní detí

  • Kurzy slovenského jazyka by pre deti cudzincov mohli byť dostupnejšie, pretože školy budú môcť prostredníctvom svojho zriaďovateľa požiadať o finančné prostriedky na zabezpečenie jazykového kurzu detí cudzincov: https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-pre-deti-cudzincov/

 

Užitočné informácie pre školy

Základné a stredné školy, ktoré vzdelávajú žiakov z Ukrajiny dostanú, jednorazový príspevok vo výške 200 eur na každého ukrajinského žiaka. Školy nebudú musieť o príspevky žiadať, pošlú sa im automaticky:

https://spravy.rtvs.sk/2022/03/grohling-skoly-dostanu-na-kazdeho-ziaka-z-ukrajiny-prispevok-vo-vyske-200-eur/

 

Užitočné informácie o uznávaní dokladov

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikáciách pre regulované povolania sa nateraz riadi štandardným povoľovacím postupom. Výnimkou budú zdravotnícke povolania, pri ktorých bude možný výkon povolania aj na základe čestného prehlásenia pod odborným dohľadom formou dočasnej odbornej stáže. Opatrenie bolo schválené v Národnej rade SR 22.3.2022. Informácie o samotnom uznávaní dokladov o vzdelávaní a odborných kvalifikáciách možno nájsť na:

https://www.minedu.sk/data/att/22543.pdf