Všetko, čo potrebujete vedieť o opatrení „kurzarbeit“

Prinášame vám prehľad otázok a odpovedí k opatreniu „kurzarbeit“. Má pomôcť firmám v období, keď pre vonkajšie vplyvy nedokážu zamestnancom zadávať prácu a hrozilo by ich prepustenie. Opatrenie začalo platiť od 1. marca tohto roku. Na tomto princípe bola postavená aj Prvá pomoc pre zamestnávateľov v súvislosti s COVID-19, ktorá sa skončila ku koncu februára.

Opatrenie môžu podniky využiť aj v súčasnej situácii, keď pociťujú dosahy vojny na Ukrajine. V prehľade prinášame stručný opis toho, čo je kurzarbeit, v akých prípadoch oň možno požiadať a aké podmienky treba splniť.

Opisujeme tiež, ako môžu firmy uzavrieť o kurzarbeit dohodu so zamestnancami, či aké lehoty by mali dodržať. Všetky otázky boli prediskutované s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalšie užitočné informácie môžu firmy nájsť aj na webe ministerstva www.skratenapraca.gov.sk

Zároveň prinášame aj rozbor zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov „kurzarbeit“

Príklady výpočtov