Voľná pracovná pozícia v APZ: odborník/odborníčka na jazykovú korektúru a finalizáciu dokumentov v NP PKSD

Pracovná ponuka na pozíciu odborník/odborníčka na jazykovú korektúru a finalizáciu dokumentov v Národnom projekte Podpora kvality sociálneho dialógu

Miesto výkonu práce: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Ponúkaný plat (v hrubom) : 1 200 EUR

Termín nástupu: ihneď / dohodou

Počet pracovných pozícii: 1

Dátum pridania ponuky: 18. 3. 2020

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú/neurčitú/dohoda

Náplň práce:

 • jazyková korektúra odborných dokumentov, textov, stanovísk, článkov
 • kontrola a finalizácia pripravovaných dokumentov z hľadiska ich jazykovej a gramatickej správnosti, terminológie a štylistiky (informačné materiály, správy, vyhlásenia pre médiá)
 • odborná podpora generálneho sekretára /výkonnej riaditeľky /tajomníkov v predmetnej oblasti
 • činnosti budú vykonávané v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu na pracovnej pozícii Odborník na –

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:

ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa

Požadovaná prax:

min. 4 roky

Iné:

Profesionálnaznalosť slovenského jazyka podmienkou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office
 • precíznosť
 • samostatnosť
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • zmysel pre detail
 • časová flexibilita
 • kritické myslenie

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú žiadosť o prijatie do zamestnania (Ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazykuvo forme Europass (s uvedením priebehu zamestnaní vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 2. Motivačný list zahŕňajúci relevantné skúsenosti;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa);
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 – ročnej odbornej praxi v relevantnej oblasti , resp. ekvivalentný dokument (napr. pracovná zmluva s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.skalebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.