Veda, výskum a inovácie

Veda, výskum a inovácie

Komisia pripravuje návrhy na zlepšenie prepojenia priemyslu a vysokých škôl. Spolupodieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.