V Bratislave sa už o niekoľko dní uskutoční VII. ročník konferencie „…Aby každý absolvent mal uplatnenie…“

„…Aby každý absolvent mal uplatnenie…“

VII. ročník konferencie k transformácii odborného vzdelávania a prípravy

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

21. 1. 2020 | od 8.30 h

Cieľom konferencie je aj tento rok odborná a konštruktívna debata, ktorá prispeje k ďalšiemu zlepšeniu systému duálneho vzdelávania, resp. odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku či vysokoškolského vzdelávania. To všetko v záujme budúcnosti mladej generácie, ktorá nie je ľahostajná ani nám – stavovským
a profesijným organizáciám.

Hlavné časti programu: 

8.50 h

Uplatnenie absolventov na trhu práce | Branislav Ondruš

9.10 h

Vízia reformy vzdelávania z pohľadu stavovských a profesijných organizácií | Milan Kuzma, RZSDV

Koncept reformy terciárneho vzdelávania z pohľadu zamestnávateľov | Mário Lelovský, RÚZ

10.30 h

Panelová diskusia so zástupcami politických strán o budúcnosti vzdelávania

12.00 h

Tlačová beseda

13.00 h

Verejné rokovanie RZSDV k akčnému plánu OVP na rok 2020

 

Organizátorom konferencie je Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania. 

Vstup je voľný, prosíme o registráciu TU

Kompletný program: