Všeobecné informácie

Užitočné informácie na jednom mieste

#priemyselpomáha, #stojímezaľuďmivslovenskompriemysleadoprave Vojnový konflikt na Ukrajine prináša množstvo otázok a nových situácií, či už pre bežných ľudí alebo pre firmy. Prehľadom užitočných stránok chceme pomôcť všetkým zorientovať sa. Či už pri…

Lex Ukrajina

Národná rada SR prijala rozsiahly balík opatrení v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobený ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Balík opatrení, známy ako Lex Ukrajina, má za cieľ rozšíriť právny rámec nárokov…

Spoločné stanovisko zamestnávateľov

Riešenie vzájomných sporov vojenskou inváziou je neakceptovateľné a nemá priestor v Európe 21. storočia. Tam, kde končí dialóg, končia aj riešenia. Uvedomujeme si potrebu urýchleného zníženia závislosti na ruských energiách,…

Prinášame prehľad sankcií voči Rusku a otázok spojených so zamestnávaním ukrajinských občanov

Ruská invázia na Ukrajinu znamenala zo strany Európskej únie okamžitú reakciu v podobe zavedenia nových ekonomických sankcií. Ide o rozšírenie reštrikcií z roku 2014. Pripravili sme prehľad aktuálnych sankcií v prípade vývozu tovarov a služieb…