Koordinácia pomoci

Koordinácia humanitárnej pomoci Ukrajine

Nedostatok liekov, trvanlivých potravín či hygienických potrieb – to je každodenná realita, s ktorou sa stretávajú ľudia priamo na Ukrajine alebo vojnoví utečenci na Slovensku. Zaznamenali sme vlnu spolupatričnosti a…