Ubytovanie občanov Ukrajiny – zmena výšky príspevkov od 1. októbra

Prinášame vám aktualizovaný prehľad zmien v príspevkoch za poskytnutie ubytovania odídencom.

Vláda SR schválila zmeny v príspevkoch za ubytovanie odídenca. Novými nariadeniami sa:

 • predlžuje obdobie poskytovania príspevku z 30. septembra 2022 až do 28. februára 2023,
 • s účinnosťou 1. októbra 2022 sa menia sumy vybraných typov príspevkov:
 1. Príspevky na ubytovanie v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie
 • Za každú noc, ktorú odídenec strávi v zariadení vzniká poskytovateľovi nárok na príspevok vo výške:
  • 10,00 eur pred osobu od 15 rokov,
  • 5,00 eur pre osobu do 15 rokov,
 • súčasne je však ustanovená maximálna výška príspevkov v nehnuteľnosti bez ohľadu na počet ubytovaných osôb v danej miestnosti nasledovne:
  • nehnuteľnosť s 1 obytnou miestnosťou: najviac 710 eur mesačne,
  • nehnuteľnosť s 2 obytnými miestnosťami: najviac 1.080 eur mesačne,
  • nehnuteľnosť s 3 obytnými miestnosťami: najviac 1.430 eur mesačne,
  • nehnuteľnosť s 4 a viac obytnými miestnosťami: najviac 1.790 eur mesačne.
 • príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorej vzor je zverejnený na minv.sk a www.ua.gov.sk.
 1. Príspevky na ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, poskytované bez živnostenského oprávnenia zostávajú bez zmeny
 • Za každú noc, ktorú odídenec strávi v zariadení vzniká poskytovateľovi nárok na príspevok vo výške:
  • 12,00 eur pred osobu od 15 rokov,
  • 6,00 eur pre osobu do 15 rokov,
 • príspevok pre tento typ zariadení nemá stanovený maximálny limit,
 • ak je však súčasťou nebytovej budovy byt – uplatňujú sa na neho príspevky platné pre nehnuteľnosti slúžiace na bývanie (predchádzajúci typ),
 • príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorej vzor je zverejnený na minv.sk a www.ua.gov.sk.
 1. Príspevky na ubytovanie v ubytovacom zariadení, poskytované na základe živnostenského oprávnenia
 • Výška príspevku sa vypočíta z priemernej ceny ubytovania za 2021 (príp. 2022) a koeficientu 1,1 pričom:
 • maximálna výška príspevku za každú noc poskytnutého ubytovania je najviac:
  • 24,20 eur/noc pre osoby od 15 rokov,
  • 12,10 eur/noc pre osoby do 15 rokov,
 • príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorej vzor je zverejnený na mindop.sk.