Ubytovanie občanov Ukrajiny – aktualizácia

Prinášame vám aktualizovaný prehľad zmien v príspevkoch za poskytnutie ubytovania odídencom.

Vláda SR vo štvrtok, 16. júna 2022, schválila zmeny v príspevkoch za ubytovanie odídenca. Novými nariadeniami sa:

 • predlžuje obdobie poskytovania príspevku z 30. 6. 2022 až do 30. 9. 2022,
 • s účinnosťou 1. 7. 2022 sa menia výšky príspevkov.
 1. Príspevky na ubytovanie v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie
 • za každú noc, ktorú odídenec strávi v zariadení vzniká poskytovateľovi nárok na príspevok vo výške:
  • 8,00 eur pred osobu od 15 rokov,
  • 4,00 eur pre osobu do 15 rokov,
 • súčasne je však ustanovená maximálna výška príspevkov v nehnuteľnosti bez ohľadu na počet ubytovaných osôb v danej miestnosti nasledovne:
  • nehnuteľnosť s 1 obytnou miestnosťou: najviac 570 eur mesačne,
  • nehnuteľnosť s 2 obytnými miestnosťami: najviac 860 eur mesačne,
  • nehnuteľnosť s 3 obytnými miestnosťami: najviac 1.140 eur mesačne,
  • nehnuteľnosť s 4 a viac obytnými miestnosťami: najviac 1.430 eur mesačne.
 • príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorej vzor je zverejnený na minv.sk a www.ua.gov.sk.
 1. Príspevok na ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ale neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia
 • za každú noc, ktorú odídenec strávi v zariadení vzniká poskytovateľovi nárok na príspevok vo výške:
  • 12,00 eur pred osobu od 15 rokov,
  • 6,00 eur pre osobu do 15 rokov,
 • príspevok pre tento typ zariadení nemá stanovený maximálny limit,
 • ak je však súčasťou nebytovej budovy byt – uplatňujú sa na neho príspevky platné pre nehnuteľnosti slúžiace na bývanie (predchádzajúci typ),
 • príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorej vzor je zverejnený na minv.sk a www.ua.gov.sk.
 1. Príspevky na ubytovanie v ubytovacom zariadení poskytované na základe živnostenského oprávnenia
 • výška príspevku za každú noc poskytnutého ubytovania je:
  • 22,00 eur/noc pre osoby od 15 rokov,
  • 11,00 eur/noc pre osoby do 15 rokov.
 • príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorej vzor je zverejnený na mindop.sk.