Tvrdý brexit a jeho dopady na priemysel na Slovensku

Veľká Británia je pre Slovensko dôležitým obchodným partnerom. Britský trh je druhým najdôležitejším exportným trhom pre tunajšie automobilky. Smeruje naň každé siedme vyrobené auto na území Slovenska. Silné zastúpenie má aj elektronika.

Prognózy hovoria, že nám po brexite hrozí až 60 % pokles exportu do Veľkej Británie, čo je v exporte ako takom pokles približne o 3 %.

V roku 2016 Slovensko vyviezlo do Británie tovar v hodnote 4,6 miliardy dolárov. Automobilový priemysel z toho tvoril 46 %, elektrotechnický približne 20 %. Nezanedbateľný je aj fakt, že 55-tisíc pracovných miest u nás vytvorili britské firmy.

Reportáž v Novinách TV JOJ

/od 23:20/

Zdroj: www.videoportal.joj.sk 

Primárnym negatívnym dopadom tvrdého brexitu na priemysel by bolo zavedenie cla a regulačné prekážky pri obchodovaní. Režim výmeny tovarov by sa zásadne zmenil. „Sekundárnym dopadom odchodu Británie bez dohody by bolo výrazne spomalenie trajektovej, železničnej a cestnej dopravy medzi britskými ostrovmi a kontinentálnou Európou. Firmám by skomplikovalo a predražilo logistiku,“ uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.

To všetko by sa negatívne premietlo do celého procesu výroby, a to od dodávok dielov, ktoré môžu meškať, až po samotnú distribúciu.

Mnohé priemyselné firmy pôsobiace na Slovensku majú britských subdodávateľov. „V prípade, že by ich po tvrdom brexite mali ambíciu nahradiť slovenskými, hrozí, že pre nedostatok zamestnancov by firmy diely nestíhali dodávať v súlade s naplánovanou výrobou. V horšom prípade by to prispelo k odchodu zahraničných investorov zo Slovenska do inej krajiny,“ upozorňuje Andrej Lasz.