Tlačová správa: Zastropovanie dôchodkového veku môže zvýšiť cenu práce na Slovensku

Zastropovanie dôchodkového veku bude stáť Slovensko v najbližších rokoch približne 120 miliárd eur. Počet poberateľov starobného dôchodku sa zvýši a štát príde o ekonomicky aktívnych ľudí.

„Niektoré analýzy už dnes predpokladajú, že štát bude tento deficit riešiť zvyšovaním daní a odvodov, a to je pre nás neakceptovateľné,“ upozorňuje Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov.

Niektoré priemyselné podniky pritom už teraz upozorňujú, že je náročné pritiahnuť na Slovensko novú výrobu práve pre vysoké dane a odvody. Slovensko má aktuálne 4. najvyšší podiel nákladov na prácu na celkovej daňovo-odvodovej záťaži v Európskej únii.

Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov.

Sociálni partneri na strane zamestnávateľov svoje pripomienky k zmene Ústavy riadne a včas komunikovali na rokovaní tripartity. Neboli však akceptované. „Pýtame sa, akú funkciu má Hospodárska a sociálna rada SR a sociálny dialóg na Slovensku? Naša krajina a stav podnikateľského prostredia sa nachádzajú v období, v ktorom by mali ísť takéto návrhy bokom. Podnikatelia a občania dnes potrebujú stabilitu,“ dodáva Andrej Lasz.

Stanoveniu najvyššej hranice dôchodkového veku nepredchádzala odborná ani celospoločenská diskusia. APZ považuje za nezodpovedné, že sa na Slovensku prijímajú tak závažné zmeny cez poslanecké návrhy, a teda bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Ide o hazard s budúcnosťou Slovenska a krok späť.

Generálny tajomník OECD José Ángel Gurría na nedávnej návšteve Slovenska pritom uviedol, že Slovensko má jeden z najlepších dôchodkových systémov, ktorý by sa nemal meniť.