Tlačová správa: Proces zamestnávania cudzincov sa vďaka APZ zrýchli

Po včerajšom takmer 6-hodinovom rokovaní na ministerstve práce sa Asociácii priemyselných zväzov podarilo presadiť jej zásadné pripomienky k novele zákonov, ktoré sa týkajú zamestnávania pracovníkov zo zahraničia. Proces sa tak po rokoch nespokojnosti zamestnávateľov, ktorým chýba pracovná sila, výrazne skráti a zjednoduší.

Asociácia považuje v debate s ministerstvami za najväčší úspech skrátenie konania na cudzineckej polícii minimálne o polovicu – z 90 na maximálne 45 dní v prípade okresov s nedostatkom pracovnej sily. Zákon o pobyte cudzincov v takýchto okresoch momentálne stanovuje cudzineckej polícii 90-dňovú zákonnú lehotu na vybavenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania odo dňa jej podania. Novela zákona ju síce skrátila na 30 dní, ale nie od momentu podania žiadosti, ale odo dňa doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom, o ktoré žiada cudzinecká polícia príslušný úrad práce. V zákone však chýbala zákonná lehota na vyžiadanie tohto potvrdenia.

„Navrhli sme preto takúto lehotu zaviesť, inak by opatrenie podľa nás stratilo význam a konanie  by sa opäť naťahovalo. Podarilo sa nám presadiť, aby polícia musela požiadať o potvrdenia do 7 dní od podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Celý proces by mal po novom so všetkým trvať najviac 45 dní,“ vysvetľuje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.

Generálny sekretár APZ Andrej Lasz

Proces by mal byť po novom jednoduchší aj po administratívnej stránke. Ministerstvo práce napokon súhlasilo s pripomienkou APZ, aby žiadateľovi odpadla povinnosť doložiť k žiadosti doklad o požadovanom vzdelaní pri neregulovaných povolaniach (regulované sú napríklad lekár či učiteľ).

„Treba však dodať, že kým cudzinecká polícia nezíska od vlády financie na vybudovanie elektronického informačného systému, ďalej sa už nepohneme,“ dodáva generálny sekretár.

Systém by umožnil napríklad elektronické objednávanie žiadateľov na príslušnom oddelení cudzineckej polície, kde aktuálne čakajú aj niekoľko hodín. Investícia by však priniesla aj ďalšie výhody. Žiadateľ by s cudzineckou políciou mohol komunikovať elektronicky (teraz komunikuje len cez klasickú poštu), mal by lepší prehľad o priebehu a stave procesu a systém by tiež prepojil ministerstvá a úrady, ktoré vstupujú do procesu zamestnávania cudzincov.

 „Situácia na pracovnom trhu je dnes taká, že 37,6 % firiem odmieta zákazky z dôvodu nedostatku pracovnej sily. Jednoduchšie pravidlá pre prijímanie zamestnancov spoza hraníc pomôžu zabrániť ďalším škodám. Zdôrazňujeme, že zamestnávanie cudzincov nie je priorita zamestnávateľov. Prioritou je zamestnávanie Slovákov, ktoré je navyše oveľa jednoduchšie. Je tu však veľké množstvo pracovných miest, ktoré sa kvalifikovanými Slovákmi dlhodobo nedajú obsadiť. V budúcnosti môže tento problém čiastočne vyriešiť automatizácia,“ uzatvára Andrej Lasz.