Tlačová správa APZ k návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019

Predložený rozpočet predpokladá veľmi významné navýšenie na strane príjmov, čo vychádza z dobre fungujúcej ekonomiky. V období rokov 2016 – 2021 tieto príjmy rastú priemerným tempom 1 mld. eur ročne. Dôsledkom toho rastú aj výnosy z DPH a spotrebných daní a to tempom 500 mil. eur ročne. Vláda by na tento enormný rast mohla reagovať ambicióznejšie.

Napríklad znižovaním daňového, odvodového či iného finančného zaťaženia zamestnávateľov a zamestnancov. To sa však nedeje.

Najdôležitejšie je pre nás to, aby vláda zastavila prijímanie ďalších opatrení, ktoré negatívne vplývajú na podnikateľské prostredie, jeho stabilitu a predvídateľnosť. Sú to napríklad rekreačné poukazy či nové príplatky za prácu prijaté v polovici roka 2018.

Podľa našich výpočtov, ktoré uvádzame v stanovisku predloženom na rokovaní tripartity, príplatky za nočnú prácu, prácu vo sviatok, v sobotu a nedeľu budú stáť podnikateľov tento rok približne 179 mil. eur, v rokoch 2019 až 2021 to bude až 610 mil. eur ročne.

Počas rokovania HSR SR sme dôkladne prediskutovali i rezervy na rok 2019, ktoré dokopy predstavujú viac ako 700 mil. eur. V tejto oblasti sme požiadali vládu, aby boli v budúcich rokoch viac špecifikované.

Vláde sme si dovolili navrhnúť, aby do budúcnosti tiež zvážila úspory v súvislosti s počtom zamestnancov verejnej správy. Celkový počet pracovných miest financovaných z rozpočtu verejnej správy by mal v roku 2018 dosiahnuť 418 178. Vzhľadom na digitalizáciu a investície do elektronizácie vidíme priestor na zníženie tohto počtu. Okrem šetrení na mzdách by optimalizácia priniesla aj šetrenie nákladov na prevádzku budov. Pomohlo by i zlučovanie inštitúcií.

Konzervatívnym odhadom možného zníženia počtu zamestnancov o 5 % sa dostaneme k úspore 410 mil. eur. Vítame, že v oblasti efektívneho fungovania štátnej správy avizovalo ministerstvo financií audit.