Stretnutie komisie práca, sociálne veci a BOZP

Zvyšovanie mzdových nákladov na zamestnancov, ktoré presadzuje štát či tretí sociálny balíček. Aj týmto témam sa venovali členovia komisie na aprílovom stretnutí v nitrianskej spoločnosti Foxconn Slovakia.

 

 

 

 

Diskutovali najmä o tom, čo tieto zmeny prinesú zamestnávateľom a ako by mal na ne zareagovať priemysel. Ďalším bodom bol dovoz pracovnej sily z tzv. tretích krajín. Názory na zmeny v legislatíve, ktoré skrátia proces ich prijímania, sa v radoch podnikateľov rôznia. Komisia otvorila aj problematiku tzv. sezónneho zamestnávania v priemyselných podnikoch.