Štát už čoskoro predstaví model podpory podnikov s energeticky náročnou výrobou

Zástupcovia Asociácie priemyselných zväzov sa nedávno zúčastnili na stretnutí s ministerstvom hospodárstva a zapojili sa tak do diskusie o podpore podnikov s energeticky náročnou výrobou. Ministerstvo by už čoskoro malo predstaviť koncept, akým spôsobom im štát zníži cenu elektriny.

Systém podpory bude v súlade s Usmernením o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020, jasne zadefinuje, kto má na podporu nárok a za akých podmienok. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie by mala vstúpiť do platnosti koncom roka 2018. Zmeny by podnikatelia mohli pocítiť už budúci rok.

APZ na rokovaní upozornila na potrebu rokovaní s Európskou komisiou, aby táto forma štátnej pomoci bola kompatibilná s inými tak, aby mali na úľavu právo aj podniky, ktoré už čerpali inú štátnu pomoc. APZ zároveň poukázala na potrebu dobre premyslenej komunikačnej stratégie, aby sa nové pravidlá nestretli s negatívnou publicitou, že štát podporuje najväčších podnikateľov na úkor ľudí.