Spoločná tlačová konferencia zamestnávateľov k výške minimálnej mzdy

Vo štvrtok 11. 7. 2019 sa uskutočnila spoločná tlačová konferencia zamestnávateľov k výške minimálnej mzdy na rok 2020. Zástupcovia AZZZ SR, RÚZ a APZ navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu pre rok 2020 na 552 eur.

Minimálna mzda by podľa nich mala zohľadňovať vývoj ekonomiky. Prognózy naznačujú zhoršenie ekonomického vývoja, pričom je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky môže spolu s vysokými mzdovými nákladmi zamestnávateľov spôsobiť problémy so zamestnanosťou i elimináciu výroby vo fabrikách.

Spoločná tlačová konferencia zamestnávateľov k téme minimálna mzda na rok 2020.

Neuvážené a skokovité zvýšenie minimálnej mzdy považujú za hrozbu aj vzhľadom na napojenie minimálnej mzdy na výpočet výšky príplatkov za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov. Náklady zamestnávateľov na mzdy by tak zvýšením minimálnej mzdy automaticky stúpli všade, kde sa pracuje nepretržite či na viac zmien. Mnohé firmy sú pritom už dnes nútené upravovať pracovný čas, aby sa príplatkom vyhli.

“Upozornili sme na viaceré signály, že Slovensko stráca konkurencieschopnosť. Vláda za posledných päť rokov schválila zvýšenie minimálnej mzdy o 42 %, avšak priemerná mzda rástla len o 22 %,” upozornil na tlačovej konferencii člen výkonného výboru APZ Pavol Prepiak.

Zamestnávatelia navrhujú:

  • odpojenie minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny na výpočet príplatkov za prácu
  • zvyšovanie minimálnej mzdy len do výšky, ktorú určuje zákon o minimálnej mzde
  • novelu zákona o minimálnej mzde, ktorou by sa zaviedol a určil mechanizmus na výpočet minimálnej mzdy, ktorý by zohľadňoval napríklad produktivitu práce, predikciu rastu alebo poklesu HDP a predpokladanú infláciu
  • zavedenie 100 %-nej daňovej odpočítateľnej položky na úroveň minimálnej mzdy

Viac k téme: 

Televízne noviny TV Markíza 

TERAZ.sk

cas.sk