SMART INNOVATION FORUM v Nitre: Rozvoj inovatívnej schopnosti podnikov v slovenskom strojárstve a ďalších odvetviach

Magazín Revue priemyslu a Zväz strojárskeho priemyslu SR v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov Vás pozývajú na pilotné podujatie manažérskeho vzdelávacieho cyklu SMART INNOVATION FORUM. Uskutoční sa pod záštitou prezidenta ZSP SR a APZ Alexeja Beljajeva.

Témou podujatia sú inovácie ako súčasť stratégie podniku – základ manažérskej stratégie, ktorá dokáže vytvoriť predpoklady pre zaradenie výskumu, vývoja a inovácií medzi konkurenčné výhody podniku s využitím digitálnych nástrojov.

Kedy: 21. mája o 10.00 h

Kde: v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre

Registrácia je možná do 16. mája na SIF@zspsr.sk

Vzdelávací program je zameraný na top manažérov a odborníkov z priemyslu v oblastiach Smart Industry, inovácie a riadenie priemyselných firiem, rozvoj ľudí a business development, ako aj technologické firmy, vzdelávacie, vedecké a výskumné inštitúcie s potenciálom spolupráce s priemyslom.

Inovatívna schopnosť umožňuje podnikom reagovať na vývoj na trhu. S využitím moderných metód riadenia a digitálnych nástrojov dokážu neustále pružne zlepšovať spôsoby a procesy, ktorými s využitím podnikateľských, technologických aj intelektuálnych aktív efektívne napĺňajú požiadavky zákazníkov.

V diskusii, ktorú otvorí prezident ZSP SR a APZ Alexej Beljajev, sa budú týmito témami zaoberať top manažéri špičkových podnikov z oblasti slovenského strojárstva, zástupcovia vedy a odborníci na digitálne technológie a inovačné poradenstvo.