Slovensko-nemecké hospodárske fórum

Nemecko má pre Slovensko neohrozenú pozíciu obchodného partnera číslo jeden. Je najsilnejším zástupcom medzi zahraničnými investormi a obchodná výmena medzi oboma krajinami dosahuje obrovské rozmery, Na Slovensku sa nachádza viac ako 600 nemeckých podnikov, čo predstavuje viac ako 140.000 zamestnancov s dosiahnutými tržbami 29,7 miliárd euro za rok 2017. Nemecké podniky majú aj najvyšší podiel na odvedených daniach na Slovensku. V roku 2017 odviedli dane vo výške viac ako 450 miliónov eur, čo zodpovedalo podielu vo výške 17%.

Žiadna z oblastí nedokáže stelesniť dynamiku a potenciál nemecko-slovenských vzťahov ako hospodárstvo. Slovensko-Nemecké hospodárske fórum je významným hospodárskym podujatím Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, SNOPK, ktorého cieľom je posilniť nemecko-slovenské hospodárske vzťahy a aktívnu spoluprácu v tejto oblasti. Podujatie informuje o potenciáloch oboch trhov, prezentuje už existujúce úspešné obchodné vzťahy a predstavuje nové možnosti.

Slovensko-nemecké hospodárske fórum otvárame s témou “Prečo majú nemeckí investori aj naďalej investovať na Slovensku?“

Program podujatia zahŕňa aj témy: Priemysel 4.0, digitalizácia, bezpečnosť a vzdelávanie

Dialóg medzi zástupcami z hospodárskej oblasti zo Slovenska a Nemecka pomôže identifikovať možnosti a príležitosti pre ešte intenzívnejšiu spoluprácu medzi oboma krajinami.. Pre prítomné spoločnosti, obchodné a hospodárske zastúpenia bude možnosť nadviazať nové kontakty a priestor informovať sa navzájom o trhových príležitostiach pre svoje produkty a služby. Zároveň bude v rámci podujatia priestor pre témy ako podpora rastu ekonomiky, rozvoj vedy a výskumu, duálne vzdelávania a boj proti korupcii.

Prínos Slovensko-nemeckého hospodárskeho fóra:
• príležitosť stretnúť sa s potencionálnymi obchodnými partnermi
• účasťou na podujatí preniknete do slovensko-nemeckých podnikateľských kruhov
• podujatie Vám ponúka príležitosť nadviazať kontakty na zástupcov významných firiem
• možnosť sa osobne stretnúť so zástupcami hospodárstva zo Slovenska a Nemecka

Dátum: 10. október 2019
Miesto: Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava

Program podujatia TU

Očakávaný počet účastníkov: 80 – 100 hostí zo Slovenska a Nemecka
Jazyk: slovenčina/nemčina simultánny preklad

Slovensko-nemecké hospodárske fórum je pre účastníkov bez poplatku.