SDV: Zamestnávateľom, ktorí poskytujú praktické vyučovanie, boli refundované náklady. Dokopy dostali viac ako päť miliónov eur