Prakticky o SDV: Práce zakázané mladistvým zamestnacom