SDV: Náklady zamestnávateľov spojené s COVID-19 pokryje dodatočný príspevok nad rámec priamej platby