SARIO pozýva odbornú aj laickú verejnosť na konferenciu NOVÝ ROZMER ODOLNOSTI PRIEMYSLU