Rodinné podnikanie: Aké sú vaše potreby a prekážky, čo vás obmedzujú?

Štartujeme jednu z mála iniciatív na monitorovanie rodinného podnikania na Slovensku, pretože nám záleží na jeho rozvoji. Chceme obhajovať vaše záujmy a presadzovať užitočné zmeny vychádzajúce z praxe rodinných podnikov.

Máte pocit, že rodinnému podnikaniu a výzvam v rodinných podnikoch sa na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť? Chceli by ste jasne tlmočiť, čo skutočne potrebujete?

Ak ste odpovedali áno, vyjadrite váš názor vyplnením nižšie uvedeného dotazníka. Venovaný je rodinným podnikom. Zaujímajú nás vaše názory, skúsenosti a reálne problémy s ktorými sa stretávate v praxi. Sú pre nás veľmi cenné. Len tak môžeme tlmočiť a obhajovať to, čo skutočne potrebujete.

Odpovede vyhodnotíme a spracujeme do odbornej analýzy, ktorá nám pomôže presadiť legislatívne zmeny a vytvoriť kvalitnejšie prostredie pre vaše podnikanie.