Projekty

Podpora kvality sociálneho dialógu

Základné informácie: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala 7/2018 implementovať národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu. Prijímateľ:  IA MPSVR SR…