Profesor Ľubomír Šooš je Inovátor roka 2017

Laureátom 21. ročníka súťaže Vedec roka SR 2017 sa v kategórii Inovátor roka stal prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Ocenenie si 15. mája 2018 prevzal za vynikajúce výsledky a prínos vo výskume, vývoji a návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.

„Na jednej strane je to prejav ocenenia, že to, čo robím, má zmysel. Veď priemyselná realizácia patentu je to najväčšie ocenenie pre autora patentu. Na strane druhej je to obrovská motivácia a energetické palivo do budúcnosti,“ teší sa z ocenenia uznávaný profesor.

Inovátor roka 2017 Ľubomír Šooš
Zdroj: www.sjf.stuba.sk

Ľubomír Šooš je autorom alebo spoluautorom 45 patentov, z ktorých sa už 11 realizovalo v praxi a nositeľom úžitkových vzorov.

„Získané patenty a úžitkové vzory sú z oblastí strojárstva, energetiky, spracovania odpadov či motoriky. Pri realizácii technického zadania sa snažím hľadať vždy nové, doposiaľ nerealizované riešenia, ísť cestou ktorou predo mnou nikto nešiel. Moje patenty začali vznikať už počas riešenia kandidátskej dizertačnej práce. Prvým patentom bol práve experimentálny stend na meranie radiálnych guličkových ložísk združených do ložiskových uzlov. Jedno zariadenie vyrobené podľa tohto patentu máme stále u nás v ústave, druhé postavili vo Výskumnom ústave valivých ložísk v Brne, no a tretie v Nemecku vo firme GMN. Veľmi zaujímavým patentom z tých čias bol generátor skladaných rotačných pohybov. A potom to už išlo….,“ prezradil Ľubomír Šooš.

Cieľom súťaže Vedec roka SR je každoročne vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností udelili ocenenie aj v kategóriách Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

LAUDATIO Ľ. Šooš

Viac informácií nájdete na webe Centra vedecko-technických informácií.