Príplatky na rekreačné poukazy pre zamestnancov sú ďalší nesystémový krok za milióny

Príplatky na rekreačné poukazy pre zamestnancov zaťažia podnikateľský sektor o ďalšie výdavky, ktoré počítame na milióny. Ak aj firmy použijú existujúce zdroje, budú čeliť vysokým administratívnym nákladom. Ide podľa nás o ďalšie nesystémové opatrenie, ktoré zníži konkurencieschopnosť slovenských podnikov a atraktívnosť Slovenska pre investorov.

Viac v Televíznych novinách TV Markíza, kde sa k téme vyjadril aj generálny sekretár APZ Andrej Lasz.

Link na archív TU