Priemyselné firmy združené v APZ nesúhlasia so zvýšením dane z nehnuteľnosti

Asociácia priemyselných zväzov, ktorá združuje významných zamestnávateľov v priemysle, vrátane všetkých automobiliek, nesúhlasí so zvýšením dane z nehnuteľnosti, ktoré avizujú viaceré samosprávy.

Prudký nárast dane z nehnuteľnosti nepocítia len obyvatelia miest a obcí, ale aj firmy, ktoré v nich sídlia. Najmä v prípade priemyselných podnikov, ktoré na svoju produkciu potrebujú veľké výrobné haly, pôjde o ďalší rapídny nárast nákladov. Zvýšenie však pocítia aj malé a stredné firmy.

„Odmietame to, nakoľko samosprávy aktuálne netrpia nedostatkom finančných prostriedkov. Mzdy na Slovensku za posledné obdobie rástli, a tým pádom rástol aj objem vybratej dane z príjmov fyzických osôb. Práve výnos z nich predstavuje pre mestá a obce najväčšiu časť príjmu. Pozrieť by sa mali na to, ako peniaze využívať efektívnejšie. Priestor na zlepšenie tam jednoznačne je,“ konštatuje Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov.

Naopak, na rozdiel od samospráv, slovenské firmy prežívajú náročné a neisté časy. Ich príčinou je neopatrná a ľahostajná politika súčasnej vlády vo vzťahu k stabilite mzdových nákladov zamestnávateľov, ale aj ochladzovanie ekonomiky a znížený počet objednávok.

„Zvýšenie dane z nehnuteľnosti považujeme za ďalšie opatrenie, ktoré doslova vyháňa výrobu a kapitál zo Slovenska. Niektoré firmy budú nútené zdvihnúť ceny výrobkov, čim oslabia svoju konkurencieschopnosť so zahraničím, kde sú náklady na výrobu neporovnateľne nižšie. Spoločnosti, ktoré už majú uzavreté kontakty a nemôžu si zvýšené náklady kompenzovať zvýšením cien, budú nútené hľadať iné riešenia,“ upozorňuje Andrej Lasz.

Tým riešením môže byť pozastavenie investícií do rozvoja, v horšom prípade prepúšťanie. Pri spoločnostiach, akými sú napríklad automobilové závody, ide v prípade dane z nehnuteľnosti už teraz o výdavky v miliónoch eur.