Spolupracuj.me: Priemysel si vzájomne pomáha vo virtuálnom priestore

Priemyselné podniky čelia denne mnohým menším či väčším výzvam v rôznych oblastiach. Portál www.spolupracuj.me im ponúka priestor, kde môžu na jednom mieste hľadať alebo ponúkať skutočne potrebné a reálne riešenia v dvoch základných kategóriách: Výroba, obchod
a Výskum, vývoj, inovácie.

Portál spolupracuj.me slúži na hľadanie kooperačných prienikov. Ide o jednoduchý, ale komplexný nástroj na podporu podnikania. Firmy tu môžu nájsť nového obchodného partnera, vyriešiť praktický problém, napríklad s dodávkami materiálu či nadviazať spoluprácu s konkrétnou univerzitou, ktorá má riešenie pre ich problém.

Umelá inteligencia portálu sa neriadi len kľúčovými slovami. Spojiť ponuku s dopytom dokáže na základe kontextu. Firmám tak šetrí čas a otvára doposiaľ neprebádané možnosti obojstranne prínosnej spolupráce.

Portál je otvorený pre všetkých bez obmedzenia. Na príspevky môže reagovať ktokoľvek i bez registrácie. Na pridávanie príspevkov (dopytov alebo ponúk) je však potrebná bezplatná registrácia a vytvorenie profilu spoločnosti.

Projekt má ambíciu posilniť výskum a vývoj na Slovensku, ktorý je základným predpokladom konkurencieschopnosti priemyselných podnikov, a to najmä v čase, keď sa čoraz viac hovorí o potrebe digitalizovať a automatizovať.

„Po dlhých rokoch hľadania tu máme nástroj, ktorý by mal výrazne zviditeľniť výskumno-vývojové kapacity a výskumnú infraštruktúru v Slovenskej republike a podporiť spoluprácu vo výskume a vývoji,“ povedal Martin Morháč, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.

Portál spolupracuj.me spustili do prevádzky 18. októbra 2018 na Elektrotechnickej konferencii ELKON, ktorú už tretí rok za sebou zorganizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR.

3. ročník elektrotechnickej konferencie ELKON sa konal vo Vígľaši.

„Portál má ambíciu stať sa hybnou silou spolupráce s celospoločenským významom. Chceme, aby firmy profitovali z dobre nastavenej vzájomnej spolupráce. Len spoluprácou môžeme vytvoriť takú pridanú hodnotu, akú samotnou prácou nedokážeme,“ dodáva Róbert Verbich, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR.

Spolupracuj.me je projekt Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. Vznikol v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska.

O portáli informovala RTVS vo svojich Správach (od 21.01)

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/169811#1261

a web Živé.sk

https://zive.azet.sk/clanok/135589/vznikol-ebay-pre-firmy-spolupracuj-me-s-umelou-inteligenciou/