Prezident ZHŤPG SR Vladimír Jacko: Dnes, keď poviem, že hľadáme lisára, nikto nevie, čo to je

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky (ZHŤPG SR) má za sebou svoje 34. Valné zhromaždenie. Medzi zúčastnenými delegátmi boli okrem predstaviteľov zväzu a zástupcov členských spoločností aj zástupcovia akademickej obce. Jednou z ich spoločných tém tak bolo vzdelávanie. 

Štát je zlý investor

Prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky Vladimír Jacko upozorňuje, že v odvetví baníctva a hutníctva je pre zamestnávateľov náročné obsadiť niektoré pozície. „Dnes, keď poviem, že hľadáme lisára, nikto nevie, čo to je. Alebo takého kováča či hutníka. Musíme brať strojárov a rekvalifikovať ich. Máme školstvo postavené na hlavu, štát je zlý investor,“ kritizuje súčasný systém vzdelávania Vladimír Jacko. Naráža na fakt, že po 18-ročnom investovaní do štúdia by mal zo školy vyjsť mladý človek pripravený pre prax. „Mladých nepripravujeme pre trh práce, ale žiaľ pre úrady práce, kde štát vynakladá ďalšie financie,“ dodáva prezident ZHŤPG SR.

Rokovanie 34. Valného zhromaždenia ZHŤPG SR

Zástupcovia priemyslu dlhodobo poukazujú na nesúlad, keď štát financuje odbory a smery, ktoré nenachádzajú uplatnenie v praxi. V priemysle je situácia opačná. Voľné pracovné miesta nemá kto obsadiť.

Štát aktuálne chystá opatrenia na monitorovanie študentov po skončení školy. V spolupráci s rezortom školstva plánuje čoskoro spustiť projekt „Stopa absolventa“, ktorým bude sledovať uplatniteľnosť absolventov jednotlivých škôl.

FBERG o študentov núdzu nemá, uplatnia sa rýchlo

O problémoch s uplatniteľnosťou či nízkym záujmom o štúdium nemôže byť ani zďaleka reč v prípade Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). „Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vidíme, že naši absolventi sa vedia uplatniť najneskôr dva mesiace po štátniciach. Zamestnať sa môžu na Slovensku, aj kdekoľvek vo svete,“ povedal dekan fakulty a predseda Dozornej rady Asociácie priemyselných zväzov Michal Cehlár na Valnom zhromaždení ZHŤPG SR.

Fakulta sa v rámci celej univerzity drží v počte uchádzačov dlhodobo na 2. mieste spomedzi deviatich fakúlt TUKE. Ročne sa na ňu hlási okolo 1000 uchádzačov, z ktorých po prijímacom konaní fakulta zoberie približne 350.

Dokopy ju navštevuje približne 1300 poslucháčov, má 26 programov na bakalárskom stupni, 16 na inžinierskom a 9 na doktorandskom. „Prevahu u nás na fakulte mali kedysi chlapci. Situácia sa však zmenila a dnes je to pol na pol. Nie sme totiž len surovinári. Priemyselné odvetvie sme posunuli do digitalizácie, virtuálnej reality a umelej inteligencie. To si vyžaduje nové profesie, aby sme tie tradičné, technologické, vedeli udržať. Dnes sme zameraní aj na IT technológie pre riadenie ťažkého aj surovinového priemyslu, dopravnú logistiku, kartografiu, geodéziu, geografické informačné systémy, geoturizmus, geológiu či environmentálne technológie,“ vymenúva Michal Cehlár.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v priemyselných odvetviach, štátnej správe, samospráve či vo finančnom sektore. Fakulta BERG v sebe nesie silný historický odkaz od založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Tú inštitucionalizovali na vysokoškolskú úroveň v roku 1762, keď uhorská a česká kráľovná Mária Terézia podpísala dekrét o založení. Inštitúcia sa pýši možno najstaršou históriou vo svete vo svojej oblasti. „Je základom, ku ktorému sa hrdo hlási naša fakulta a naša univerzita,“ dodáva dekan fakulty, ktorá zastáva významné miesto medzi banskými akadémiami z celej Európy.

Zameraní na potreby praxe

Na Valnom zhromaždení ZHŤPG SR sa zúčastnila aj Iveta Vasková, dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Zaujímali sme sa, aká je situácia u nich. „Ročne u nás končí približne 50 absolventov, avšak trh práce by ich potreboval minimálne trikrát toľko,“ približuje Iveta Vasková.

Všetky odbory na fakulte sú striktne zamerané na prax. „Nemáme také tie príťažlivé odbory so sympatickými názvami. Všetko smerujeme na potreby praxe. O uchádzačov však bojujeme. Máme všetky nepopulárne predmety ako matematika, chémia a fyzika. V nárokoch síce nepoľavíme, ale s každým študentom vieme pracovať tak, že štúdium zvládne. Pre nás študent nie je len číslo, je to partner. Náš produkt je kvalitný absolvent,“ dodáva dekanka, ktorá stojí na čele fakulty už štvrtý rok.

Foto: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

V júli uplynie rok, čo sa fakulta rozlúčila so svojím starým názvom – Hutnícka fakulta. Nový názov – Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie – presnejšie vystihuje jej zameranie. Štúdium zahŕňa primárnu výrobu materiálov, ich spracovanie aj recykláciu. „Poskytujeme vzdelanie alebo výskum v uzavretom obehovom hospodárstve,“ prezradila. V roku 2016 prešla fakulta organizačnou zmenou a úzko špecializované katedry sa transformovali na tri ústavy – Ústav metalurgie, Ústav materiálov a inžinierstva kvality a Ústav recyklačných technológií.

Jej vedenie chce nový názov dostať čo najviac do povedomia ľudí. „Berieme to ako novú značku. Názov Hutnícka fakulta evokoval manuálnu prácu pri vysokej peci, čo mnohých odrádzalo,“ vysvetľuje Iveta Vasková.

Akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v priemysle a potrebu absolventov technických odborov potvrdzuje aj fakt, že absolventi Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach dostávajú na rozdiel od mnohých iných prvé pracovné ponuky najneskôr počas štátnych skúšok. „Nastupuje viac chlapcov ako dievčat, ale končia vyrovnane pol na pol. Keď sa dievčatá do niečo pustia, tak to aj dokončia,“ usmieva sa dekanka.