Prehľad doterajších ekonomických sankcií

V súvislosti s pokračujúcimi vojenskými útokmi Ruskej federácie na Ukrajinu a aktivitami Bieloruska, pristúpila EÚ k prijatiu niekoľkých nových balíkov sankcií. Na sankčný zoznam pribudlo približne 400 ruských fyzických a právnických osôb, zmrazené sú aktíva politických predstaviteľov Ruskej federácie, stanovené sú zákazy vývozu niektorých tovarov, rozhodlo sa o čiastočnom vylúčení Ruskej federácie z medzinárodného platobného systému SWIFT a do platnosti vstúpili sankcie voči centrálnej banke Ruskej federácie. Voči Bielorusku bol prijatý súhrn dodatočných individuálnych aj ekonomických sankčných opatrení. V nasledujúcej časti Vám prinášame stručný prehľad ekonomických sankcií spracovaný podľa času ako boli prijímané.

6. balík sankcií EÚ

Vzhľadom na pokračujúcu ruskú agresiu na Ukrajine a nahlásené zverstvá spáchané ruskými ozbrojenými silami prijala Rada EÚ 3. júna 2022 šiesty balík sankcií.

Obsahom balíčka je:

  • zákaz dovozu ropy a rafinovaných ropných produktov z Ruska
  • zákaz SWIFT pre ďalšie tri ruské banky a jednu bieloruskú banku
  • pozastavenie vysielania v EÚ pre tri ruské štátne stanice

Dočasná výnimka je stanovená pre dovoz ropy potrubím do tých členských štátov EÚ, ktoré vzhľadom na svoju geografickú polohu trpia špecifickou závislosťou od ruských dodávok a nemajú žiadne realizovateľné alternatívne možnosti.

Prijatie 6. balíka sankcií nadväzuje na závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 30. – 31. mája 2022 v Bruseli.

Podrobné informácie o 6. balíku sankcií nájdete v tlačovej správe. Finálna úprava príslušných právnych aktov zverejnených v Úradnom vestníku EÚ je k dispozícii TU.

5. kolo: Sankcie voči Rusku a Bielorusku z 8. 4. 2022

Od augusta 2022 platí zákaz nakupovať, dovážať alebo presúvať do EÚ uhlie alebo iné tuhé fosílne palivá, ak majú pôvod v Rusku alebo sa z Ruska vyvážajú.

EÚ zakazuje poskytovať plavidlám registrovaným pod vlajkou Ruska prístup do prístavov EÚ. Každému ruskému a bieloruskému podniku cestnej dopravy sa zakazuje prepravovať tovar v rámci EÚ vrátane tranzitu.

Ďalšie zákazy vývozu sú zamerané na letecké palivo a iný tovar, ako sú kvantové počítače a pokročilé polovodiče, špičková elektronika, softvér, citlivé stroje a dopravné zariadenia, a nové zákazy dovozu produktov, ako sú: drevo, cement, hnojivá, morské plody a alkohol.

Zavádza sa súbor cielených hospodárskych opatrení zameraných na posilnenie existujúcich opatrení a odstránenie medzier. Okrem toho platí úplný zákaz transakcií pre štyri kľúčové ruské banky, ktoré predstavujú 23% podiel na trhu v ruskom bankovom sektore. Po odpojení od systému SWIFT budú tieto banky teraz podliehať zmrazeniu aktív, čím budú úplne odrezané od trhov EÚ.

Zdrojom informácií sú:

Pre lepší prehľad sme vám ich spracovali do grafického rozboru:

 

 

4. kolo: Ekonomické sankcie z 15.3.2022

EÚ prijala ďalší balík hospodárskych a individuálnych sankcií v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine.

Nový súbor opatrení EÚ zakazuje transakcie s niektorými štátnymi podnikmi, napríklad s podnikmi, ktoré sú verejne kontrolované alebo sú z viac ako 50% vo verejnom vlastníctve, alebo v ktorých má Rusko, jeho vláda alebo Ruská centrálna banka právo podieľať sa na ziskoch, alebo má s nimi Rusko, jeho vláda alebo Ruská centrálna banka iný podstatný hospodársky vzťah.

EÚ zakazuje poskytovanie akýchkoľvek ratingových služieb, ako aj prístup k akýmkoľvek predplateným službám v súvislosti s ratingovými činnosťami akejkoľvek ruskej osobe alebo subjektu. Okrem toho zakazuje nové investície do ruského energetického sektora a zavádza ďalšie obchodné obmedzenia, napríklad týkajúce sa výrobkov zo železa a ocele.

Rozširuje sa aj zoznam osôb napojených na ruskú obrannú a priemyselnú základňu, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie vývozné obmedzenia týkajúce sa tovaru a technológii s dvojakým použitím, čo by mohlo prispieť k technologickému zlepšeniu ruského obranného a bezpečnostného sektora.

Rada EÚ sa rozhodla sankcionovať kľúčových oligarchov, lobistov a propagandistov, ktorí presadzujú názor Kremľa o situácii na Ukrajine, ako aj kľúčové spoločnosti v sektore letectva, armády a dvojakého použitia, stavby lodí a strojárstva.

Sú stanovené aj prechodné obdobia, ktoré umožňujú podnikom ukončiť platné zmluvy.

Zdrojom informácií sú:

Pre lepší prehľad sme vám ich spracovali do grafického rozboru

 

3. kolo: EÚ sa dohodla na nových opatreniach zameraných na Bielorusko a Rusko, 9.3.2022

Rada EÚ v reakcii na zapojenie sa Bieloruska do neodôvodnenej a nevyprovokovanej ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine prijala dodatočné opatrenia zamerané na bieloruský finančný sektor.

Dohodnutými opatreniami sa:

  • obmedzuje poskytovanie špecializovaných služieb zasielania finančných správ (SWIFT) trom bieloruským bankám, Belagroprombank, Bank Dabrabyt a Development Bank of the Republic of Belarus (Rozvojovej banke Bieloruskej republiky), ako aj ich bieloruským dcérskym spoločnostiam,
  • zakazujú transakcie s Bieloruskou centrálnou bankou,
  • od 12.4.2022 zakazuje kótovanie akcií bieloruských štátnych subjektov na obchodných miestach v EÚ a poskytovanie služieb v súvislosti s týmito akciami,
  • výrazne obmedzujú finančné toky z Bieloruska do EÚ,
  • zakazuje poskytovanie eurobankoviek Bielorusku.

Rada EÚ okrem toho zaviedla ďalšie reštriktívne opatrenia, pokiaľ ide o vývoz tovaru a rádiokomunikačných technológií pre námornú plavbu do Ruska.

Zdrojom informácií sú:

  • rozhodnutie Rady EÚ (SZBP) 2022/399 z 9. marca 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do agresie Ruska voči Ukrajine a nariadenie Rady EÚ 2022/398 z 9. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine, ktoré nájdete v nasledovnom odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:082:FULL&from=EN
  • nariadenie Rady EÚ 2022/394 z 9. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, ktoré nájdete v nasledovnom odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:081:FULL&from=EN
  • tlačová správa Rady EÚ z 9.3.2022, https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/03/09/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral-measures-targeting-belarus-and-russia/

 

 

2. kolo: EÚ vylúčila niektoré ruské banky zo systému SWIFT a uložila sankcie ruským štátnym médiám, 2.3.2022

EÚ vylúčila sedem ruských bánk zo systému SWIFT, odpojenie týchto bánk od medzinárodného finančného systému poškodí ich schopnosť pôsobiť na celom svete. Medzi uvedených sedem bánk patrí Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) a VTB Bank.

EÚ zaviedla zákaz investovať do projektov spolufinancovaných Ruským fondom priamych investícií, zúčastňovať sa na takýchto projektoch alebo na ne inak prispievať. Zavedený bol aj zákaz predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať eurobankovky do Ruska alebo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe v Rusku.

EÚ zároveň pozastavila vysielaciu činnosť médií Sputnik a RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France a RT Spain) v EÚ alebo smerovanú na EÚ až do ukončenia agresie voči Ukrajine a dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú vykonávať dezinformačné aktivity a akcie zamerané na manipuláciu s informáciami namierené proti EÚ a jej členským štátom.

Zdrojom informácií sú:

 

Ekonomické sankcie EÚ voči Bielorusku z 2.3.2022

EÚ zaviedla obmedzenia týkajúce sa obchodu:

  • s tovarom používaným pri produkcii alebo spracovaní tabakových výrobkov,
  • nerastných produktov,
  • výrobkov obsahujúcich chlorid draselný (draselnú soľ),
  • výrobkov z dreva,
  • cementových výrobkov,
  • výrobkov zo železa a z ocele,
  • výrobkov z kaučuku.

Zakazuje sa aj vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím do Bieloruska alebo na použitie v Bielorusku, vývoz tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k vojenskému, technologickému, obrannému a bezpečnostnému vývoju Bieloruska, ako aj vývoz strojov.

Zdrojom informácií je:

 

1. kolo: Ekonomické sankcie z 25.2.2022

V nadväznosti na mimoriadny samit lídrov EÚ, ktorý bol zvolaný v súvislosti s agresiou Ruska voči Ukrajine došlo k dohode na ďalších sankciách voči Rusku, tie sú zamerané na:

  • finančný sektor,
  • sektory energetiky a dopravy,
  • položky s dvojakým použitím,
  • kontrolu vývozu a jeho financovania,
  • vízovú politiku,
  • dodatočné sankcie voči konkrétnym ruským štátnym príslušníkom,
  • nové kritériá na zaradenie na zoznam.

EÚ sa rozhodla aj zmraziť aktíva Vladimíra Putina, prezidenta Ruskej federácie, a Sergeja Lavrova ministra zahraničných vecí Ruskej federácie. EÚ okrem toho uložila reštriktívne opatrenia voči členom Národnej bezpečnostnej rady Ruskej federácie a zostávajúcim členom ruskej Štátnej dumy, ktorí podporili okamžité uznanie samozvanej Doneckej „republiky“ a samozvanej Luhanskej „republiky“ zo strany Ruska.

Tieto sankcie, o ktorých sme vás začiatkom marca informovali, sú v platnosti aj naďalej.

Zdrojom informácií sú:

Pre lepší prehľad sme vám ich spracovali do grafického rozboru: