Prakticky o SDV: Uzatvorenie učebnej zmluvy do 31. januára 2021