Pracovné komisie

V činnosti pracovných komisií sa angažujú odborníci APZD, zväzov a ich členských firiem. Ich úlohou je analyzovať a pripomienkovať legislatívne návrhy v rámci medzirezortného pripomienkového konania, prípadne prinášať vlastné návrhy s cieľom zlepšiť podmienky v podnikateľskom prostredí a v oblastiach, ktoré sa ho bezprostredne týkajú.

Pracovné komisie sú aktívne v týchto oblastiach:

Pracovno-právna a BOZP

Vzdelávanie

Životné prostredie

Finančná legislatíva

Veda a výskum

Alternatívne palivá

Technicko-dopravná

Verejné obstarávanie

Zhotovovanie stavieb

Kolektívne vyjednávanie

Vymožiteľnosť práva

Elektromobilita