Ponuka práce v APZ: Finančný manažér pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Názov pracovnej pozície: 

Finančný manažér pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Počet voľných pracovných miest: 

1

Miesto výkonu práce: 

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:

Zuzana Kohútová, zuzana.kohutova@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1200 €/mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: 

na neurčitý čas

Pracovná oblasť: 

manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Údaje o pracovnom mieste: 

Náplň (druh) práce:

  • spracovanie prvotnej ekonomickej agendy v rámci projektu pre zaúčtovanie a zadávanie požiadaviek na EO (vystavovanie objednávok, príkazov na úhradu,  kontrola faktúr, pokladne, odsúhlasenie úhrad) a pod.
  • spracovanie a kontrola podkladov k personálnym výdavkom a cestovným náhradám,
  • čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO a ostatnými záväznými predpismi a vnútornými usmerneniami
  • zodpovednosť za kontrolu a oprávnenosť výdavkov v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti
  • vypracovávanie ŽoP, vrátane podpornej dokumentácie a zodpovednosť jej včasné predkladanie
  • ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb NP počas jeho realizácie
  • spolupráca na finančnom riadení projektu v súlade s pokynmi hlavného finančného manažéra
  • vykonávanie úloh na základe pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

Ponúkané výhody: 

možnosť mzdového rastu po osvedčení sa v skúšobnej dobe, variabilná pracovná náplň, práca v dynamickom prostredí a príjemnom kolektíve

Pracovné podmienky: 

jednozmenný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe:

minimálne 1 rok

Zručnosti, schopnosti: 

Všeobecné spôsobilosti:

analyzovanie a riešenie problémov, kultivovaný písomný prejav, prezentovanie, matematická gramotnosť, samostatnosť, komunikatívnosť

Počítače: 

Microsoft Excel – pokročilá úroveň

Microsoft World – pokročilá úroveň

Microsoft PowerPoint – pokročilá úroveň

Microsoft Outlook – pokročilá úroveň

Ďalšie požiadavky: 

skúsenosti v oblasti čerpania eurofondov, preukázateľná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva alebo financií (minimálne 1 rok)

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

analytické a praktické myslenie

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.