Ponuka práce v APZ: Ekonomický analytik pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Názov pracovnej pozície: 

Ekonomický analytik pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:

Zuzana Kohútová, zuzana.kohutova@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1600 €/mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: 

na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Údaje o pracovnom mieste: 

Náplň (druh) práce:

  • analyzovanie vývoja slovenskej ekonomiky, trhu práce aj v celosvetovom kontexte,
  • pripravovanie podkladov pre štatistické zisťovania a analýzy
  • sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov
  • pravidelná práca s ekonomickými štatistikami
  • tvorba ekonomických prognóz
  • písanie komentárov k ekonomickému vývoju
  • prezentácia názorov a prognóz

Ponúkané výhody:

možnosť mzdového rastu po osvedčení sa v skúšobnej dobe, variabilná pracovná náplň, práca v dynamickom prostredí a príjemnom kolektíve

Pracovné podmienky: 

jednozmenný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe:

minimálne 4 roky

Zručnosti, schopnosti: 

Všeobecné spôsobilosti:

analyzovanie a riešenie problémov, kultivovaný písomný prejav, prezentovanie, matematická gramotnosť, samostatnosť, komunikatívnosť

Počítače: 

Microsoft Excel – pokročilá úroveň

Microsoft World – pokročilá úroveň

Microsoft PowerPoint – pokročilá úroveň

Microsoft Outlook – pokročilá úroveň

Ďalšie požiadavky: 

preukázateľná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva alebo financií (minimálne 4 roky)

Osobnostné predpoklady:

analytické a praktické myslenie

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.