Práca, sociálne veci a BOZP

Práca, sociálne veci a BOZP

Komisia je rozdelená na štyri užšie pracovné tímy. Tie sa zoberajú témami – zabezpečenie  kvalifikovanej pracovnej sily pre priemyselné podniky, mzdové podmienky zamestnancov, kolektívne pracovnoprávne vzťahy a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.