Pozývame vás na konferenciu venovanú novele Zákonníka práce

 

Oblasť pracovného práva čakajú v roku 2022 významné zmeny súvisiace s pripravovanou novelou Zákonníka práce a novou smernicou Európskej únie, ktoré významne vstupujú do tém rodinnej politiky. Spoločnosť Poradca podnikateľa preto aj tento rok organizuje už III. ročník EPI konferencie: Pracovné právo, v rámci ktorej vystúpia: samotní tvorcovia legislatívy, vedúci zástupcovia zamestnávateľov (AZZZ SR, APZD) a zamestnancov (OZ KOVO), Národný inšpektorát práce, spoločnosť Trexima a ďalší významní odborníci z praxe.

EPI konferencia Pracovné právo sa bude konať  5 – 6. 5. 2022 v Grand hoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici. Svojou účasťou získate možnosť nazrieť na tému očami zákonodarcov aj dotknutých subjektov z praxe, klásť otázky na konkrétne témy, ktoré vás zaujímajú, a navyše si užiť prekrásne prostredie priamo v srdci Vysokých Tatier.

Program konferencie je rozdelený do dvoch dní, kedy sa účastníci okrem prednášok môžu zúčastniť aj viacerých panelových diskusií. Konferencia súbežne prebieha aj formou priamy prenos pre záujemcov, ktorým nevyhovuje fyzická účasť.

Členovia APZD majú nárok na 15% zľavu z ceny vstupného. Pre uplatnenie je potrebné uviesť zľavový kód: APZD15

 

Vstupenku na konferenciu je možné objednať:

telefonicky: +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888

emailom: sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

alebo zakúpiť priamo v našom e-shope: https://bit.ly/pracovnepravo2022

Viac informácií o konferencii nájdete na: https://bit.ly/konferencia_pracovne_pravo_2022

 

Témy konferencie sú nasledovné:

Štvrtok 5. 5. 2022

 • Zosúladenie pracovného a rodinného života a ďalšie aktuálne veci v pracovnom práve
  JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov


 • Aktuálne otázky založenia a skončenia pracovného pomeru (aj) vo svetle novely ZP
  doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia


 • Vysielanie zamestnancov do zahraničia – pracovné podmienky, povinnosti zamestnávateľov a výkon kontrol
  JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov


 • Najčastejšie porušenia predpisov konštatovaných pri výkone inšpekcie práce
  Mgr. Kamil Košík, Národný inšpektorát práce, štátny radca, Odbor pracovnoprávnych vzťahov


 • Panelová diskusia: Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s prijatými legislatívnymi zmenami
 • Panelová diskusia: Ďalšie požiadavky zamestnávateľov na pracovnú legislatívu

 

Piatok 6. 5. 2022

 • Realizácia pracovného práva v praxi z pohľadu zamestnancov
  JUDr. Monika Benedeková, Odborový zväz KOVO, podpredsedníčka Rady OZ KOVO


 • Kam sa podeli zamestnanci?
  Mgr. Andrej Lasz, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, generálny sekretár vyššieho zamestnávateľského zväzu


 • Smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a o predvídateľných pracovných podmienkach a ich vplyv na pracovnoprávnu legislatívu v SR
  JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR


 • Panelová diskusia: Nové formy organizácie pracovného času