Portál spolupracuj.me predstavia v októbri na konferencii ELKON 2018

Po dvoch úspešných ročníkoch sa členovia Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, ale aj odborníci z iných odvetví priemyslu, stretnú na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018. Tretí ročník sa uskutoční 18. – 19. októbra vo Vígľaši. Nosnou témou konferencie je spolupráca priemyselných podnikov a výhody, ktoré môže priniesť malým i veľkým firmám v mnohých oblastiach. 

Spolupracuj.me

Správne nastavená kooperácia firiem môže zvýšiť efektivitu práce a vytvoriť takú pridanú hodnotu, akú jednotlivec alebo firma samostatnou prácou vytvoriť nedokáže. Na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018 zväz predstaví a uvedie do prevádzky nový projekt – webový portál spolupracuj.me – na podporu spolupráce a podnikania priemyselných podnikov v dvoch základných kategóriách: obchod a výroba a veda, výskum a inovácie.V prvej fáze slovenských, zväz však má ambíciu osloviť aj firmy z V4.

Portál bude fungovať ako pomyselný uzol, ktorý spojí firmu s firmou bez ohľadu na počet zamestnancov, objem výroby či miesto pôsobenia. Bude tam možné ponúkať svoje produkty a služby, nájsť obchodného partnera či odberateľa, zákazníka alebo priestor pre ďalší rast. Užívateľom umožní riešiť i praktické problémy, napríklad s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, praktickými problémami vo výrobe a mnohé iné. Možná bude aj spolupráca s katedrami technických univerzít.

Elektrotechnická konferencia ELKON 2017

Virtuálna zasadačka

Ide o komplexný, ale jednoduchý nástroj na výrobnú, vývojovú a obchodnú spoluprácu. Webový portál bude fungovať ako virtuálna zasadačka, do ktorej môže vstúpiť ktorýkoľvek podnikateľ a rokovať s partnerom, ktorý ho zaujme svojou ponukou a naopak. Cieľom je zjednodušiť firmám hľadanie nových príležitostí a riešenie každodenných problémov a výziev.

Prístup na portál a vytvorenie firemného profilu spoločnosti je bezplatný a počet registrovaných firemných užívateľov a množstvo publikovaných ponúk či dopytov neobmedzený. Bonusom je zabudovaná umelá inteligencia a prepracovaný systém automatického spájania ponuky s dopytom. Spoločnostiam a ich zástupcom má šetriť čas. Komunikovať budú prostredníctvom kontaktného formulára.

Interaktívne semináre

Okrem predstavenia portálu budú súčasťou dvojdňovej konferencie interaktívne semináre uznávaných odborníkov z praxe. Tematicky nadviažu na samotný portál a podnikateľom poradia, aké sú ich ďalšie možnosti na zvýšenie efektivity práce prostredníctvom spolupráce. Slovo počas seminárov už tradične dostanú aj návštevníci konferencie. Budú si môcť vymeniť vlastné skúsenosti a navzájom sa inšpirovať. Prvý konferenčný deň vyvrcholí networkingovým večerom.

Prvý ročník konferencie zorganizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR v roku 2016 pri príležitosti 25. výročia vzniku. Bol venovaný najpálčivejším témam elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou ostatného ročníka bola SWOT analýza elektrotechnického priemyslu SR.