Ponuka práce v APZ: Právnik-legislatívec pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Názov pracovnej pozície:

Právnik-legislatívec pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Počet voľných pracovných miest:

3

Miesto výkonu práce: 

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:

Zuzana Kohútová, zuzana.kohutova@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1600  €

Dátum nástupu: 

ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: 

na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

súdnictvo, prokuratúra, právo (a podobné oblasti)

Údaje o pracovnom mieste: 

Náplň (druh) práce:

  • denné sledovanie materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu Asociácie priemyselných zväzov (APZ)
  • evidencia prebiehajúcich legislatívnych procesov a sledovanie dodržiavania termínov odpovedí predkladateľom
  • zasielanie pripomienok a stanovísk APZ orgánom štátnej správy a komunikácia s nimi pri nasledujúcom legislatívnom procese
  • zmluvná agenda APZ (koncipovanie zmlúv, právna ochrana zmluvných záväzkov APZ)
  • poskytovanie právnej podpory pri pripomienkovom a rozporovom konaní v rámci legislatívneho procesu
  • vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov
  • zúčastňovanie sa na zasadnutiach pracovných komisii, expertných skupín a na konzultáciách s orgánmi verejnej správy
  • vykonáva pravidelnú komunikáciu s príslušnými odbormi a útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v otázkach pripravovanej legislatívy
  • vykonávanie právnej podpory činnosti APZ a poskytovanie poradenstva a konzultácie na požiadanie členských zväzov
  • plnenie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí Prezídia a Valného zhromaždenia

Ponúkané výhody: 

možnosť mzdového rastu po osvedčení sa v skúšobnej dobe, variabilná pracovná náplň, práca v dynamickom prostredí a príjemnom kolektíve, možnosť kariérneho rastu

Pracovné podmienky: 

jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe:

minimálne 4 roky

Zručnosti, schopnosti:

Všeobecné spôsobilosti:

kultivovaný písomný a slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa, samostatnosť

Počítače: 

Microsoft Excel – pokročilá úroveň

Microsoft World – pokročilá úroveň

Microsoft PowerPoint – pokročilá úroveň

Microsoft Outlook – pokročilá úroveň

Ďalšie požiadavky:

dĺžka praxe min. 4 roky preukázateľne v expertnej tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, analytickej činnosti či spracúvaní tripartitných dokumentov, znalosť cudzieho jazyka

Osobnostné predpoklady: 

analytické a praktické myslenie

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.