Ponuka práce v APZ: Koordinátor duálneho vzdelávania

Názov pozície:

Koordinátor duálneho vzdelávania (vhodná pozícia pre človeka z oblasti HR) 

Počet voľných pracovných miest:     

2

Miesto výkonu práce:      

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:   

Silvia Šeptáková, silvia.septakova@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom): 

1500 €

Dátum nástupu:   

ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer:   

na neurčitý čas

Pracovná oblasť:   

personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Údaje o pracovnom mieste:

Náplň (druh práce):

 • spolupráca pri tvorbe a aktualizácii školských vzdelávacích programov a tvorbe profilov absolventov učebných a študijných odborov SOŠ
 • spolupráca pri určovaní potrieb trhu práce a plánov výkonov stredných odborných škôl (SOŠ)
 • sprevádzanie zamestnávateľov, školy a žiakov v jednotlivých krokoch systému duálneho vzdelávania
 • získavanie spätnej väzby od všetkých partnerov v oblasti systému duálneho vzdelávania
 •  overovanie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, účasť na obhliadke pracoviska praktického vyučovania v rámci overovania tejto spôsobilosti
 • vedenie evidencie vydaných osvedčení
 • poskytovanie súčinnosti Štátnej školskej inšpekcii pri výkone kontrolnej činnosti na pracovisku praktického vyučovania
 •  evidencia učebných zmlúv a zmlúv o duálnom vzdelávaní
 •  propagácia OVP (konferencie, výstavy, súťaže)
 •  plánovanie, organizácia a realizácia dohodnutých návštev zamestnávateľov v pridelenom regióne s cieľom dosiahnuť splnenie stanovených ukazovateľov
 • získavanie nových zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania a komunikácia so zamestnávateľmi v odvetví
 • sprevádzanie zamestnávateľov, škôl a žiakov v jednotlivých krokoch systému duálneho vzdelávania
 •  zabezpečenie administratívnej agendy a spracovanie databáz v rámci svojej činnosti a ich aktualizácia
Ponúkané výhody:

práca v dynamickom prostredí a príjemnom kolektíve, možnosť kariérneho rastu,  počas trojmesačnej skúšobnej doby plat 1200€, po jej absolvovaní plat 1500 €

Pracovné podmienky:

jednozmenný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

kultivovaný písomný prejav, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, pružnosť v myslení (flexibilita, improvizačné spôsobilosti), organizovanie a plánovanie práce

Cudzie jazyky:

anglický – pokročilá úroveň: B1 a B2

Počítače:

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft PowerPoint – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Ďalšie požiadavky:

prax v oblasti HR veľkou výhodou

životopisy a iné prílohy prosím posielajte výhradne vo formáte .pdf

Osobnostné predpoklady

analytické myslenie, praktické myslenie, precíznosť 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.