Podnikateľské prostredie

Pracovné skupiny komisie majú na starosti sledovanie a pripomienkovanie legislatívy, ale aj a tvorbu vlastných návrhov v oblasti daní a ciel (agenda Ministerstva financií SR), administratívy, inovácie a exportu (agenda Ministerstva hospodárstva SR) a vymožiteľnosti práva, exekúcie a súdnictva (agenda Ministerstva spravodlivosti SR).